Ana Sayfa e-mail
IMC Bilişim
Ürünler     [ Sipariş Öneri Listesi ]  

Sipariş Öneri Listesi Modülü

Çalışılan dönem ve önceki son iki döneme ait hareketleri ve tanımlı minimum stok miktarlarını kullanarak; sipariş öneri miktarı belirleyip, sipariş fişlerini oluşturan bir modüldür.

Modülümüz, sipariş yoğunluklu faaliyetleri olan birçok logo kullanıcısı tarafından kullanılmaktadır.
 
       


Sipariş Öneri Listesi Oluşturma ekranında, tedarikçiye, dönem aralığına (kullanılan dönemden en fazla iki önceki dönem), malzemeye, Grup, Yetki, Özel koda göre ve ambara göre filtreleme işlemi yapılmaktadır. Tedarik ambarı kullan seçeneği seçili durumda ise ambar bazında yapılan işlemleri Sipariş öneri listesinde tedarik ambarına aktarması ve bu listede tüm ambarlar için tek bir ortak satır oluşmaktadır.

Sipariş öneri listesinde bulunan alanlar;

Malzeme : Malzeme Kodu ve Açıklaması

Tedarikçi : Cari Kodu ve Cari Açıklaması

Satış Miktarı : Satış miktarı bilgisi

Aylık Ortalama Satış : Malzemenin aylık ortalama satış miktar bilgisi

En Büyük Satış : Geçen aylar arasında malzemenin en fazla satışının gerçekleştiği aya ait satış miktarı

Temin Süresi : Malzeme kartında manuel tanımlanan siparişten sonraki temin süresi bilgisi

Ambar : Ambar adı bilgisi

Eldeki Miktar : Malzemeye ait eldeki mevcut

Verilen Sipariş Miktarı : Verilen sipariş miktar bilgisi

Alınan Sipariş Miktarı : Alınan sipariş miktar bilgisi

Yoldaki Stok Miktarı : Yoldaki stok miktar bilgisi

Asgari Stok Miktarı : Asgari stok seviyesinin ambar bazında satış hareketi ve temin süresine göre manuel belirlenerek kartta ilgili alana yazılan bilgi. Programda olması varsıyalan zorunlu kabuldür.

Net İstek : ( Asgari miktar + Alınan Sipariş) – ( Eldeki miktar + Verilen Sipariş) Farkından bulunan değerdir.

En az Sipariş : Şimdiye kadar verilmiş en düşük sipariş bilgisidir.

Muadil Stok Miktarı : Alternatif malzemenin stoktaki bilgisidir.

Alım Fiyatı : Alım fiyat bilgisidir.

Döviz Türü : Döviz türü bilgisidir.

Önerilen Miktar : Hesaplama ile gelen bilgidir. Aşağıda ayrıntılı açıklanmıştır.

Sipariş Onayı : Sipariş fişi oluşturma için onaylanan alanıdır.

Toplam (Yerel Para Birimi) : Malzeme için yerel para birimi cinsinden sipariş miktar tutarı.


Öneri miktarının belirlenmesi :

Stok kartında manuel tanımlı Asgari stok miktarı ile Alınan sipariş miktarı toplanıyor, bu sayıdan Eldeki miktar ve Verilen sipariş miktarları düşülerek Net istek miktarı bulunuyor. Bu miktar En düşük sipariş miktarının tam katına yükseltilerek Öneri miktarı oluşturuluyor.

IMC BİLİŞİM TEKNOJİLERİ
IMC Bilişim Teknolojileri A.Ş © 2005 Tüm hakları saklıdır.     [ Tel : (0216) 526 05 34   e-mail : info@imc.biz.tr ]