Ana Sayfa e-mail
IMC Bilişim
Ürünler     [ Medical FFA ]  
 

FFA Nedir ?

“ Field Force Automation ” , ilaç dağıtımı veya üretimi yapan firmaların sağlık kuruluşlarında temsilciler aracılığı ile yürüttükleri tanıtım faaliyetlerinin planlanması , izlenmesi , denetlenmesi amacıyla geliştirilmiş , günümüz bilgisayar teknolojisinin en son olanaklarını yoğun biçimde kullanan bir bilgi sistemidir.

Sistem , dağınık bir coğrafyada merkez , bölge müdürlükleri ve bunlara bağlı temsilci yapısında örgütlenmiş bir “Field Force” düşünülerek tasarlanmıştır.

Bu tasarım temsilcilerin modemler aracılığı ile internet teknolojilerini kullanarak merkezle haberleşebildiği bir teknolojik altyapı ile desteklenmiştir.

FFA’nin kanımızca en önemli özelliği, Field Force kavramına getirdiği kapsamlı iş akış modeli’dir.
Sahadan temsilciler aracılığı ile gelen doktor , kurum , ünite , eczane bilgileri, bunların hasta potansiyelleri, donanım parkları gibi bilgiler merkezde derlenerek stratejik kararlara destek olacak bir veritabanında toplanır.

Bu kapsamlı veritabanı üzerinden dönemsel olarak tanıtım faaliyetleri planlanır.
Temsilcilerin günlük olarak yürüttükleri her türlü tanıtım faaliyetine ilişkin bilgi merkeze aktarılır.
Böylelikle planlanan ve gerçekleşen faaliyetlerin oranları adım adım izlenebilir. Pazar içindeki gelişimin/rakiplerin faaliyetlerinin karşılaştırmalı takibi yapılabilir. Çalışmaları geliştirme yöntemleri oluşturulabilir.

Kısaca FFA, kapsamlı veritabanı üzerinden bilgi’ye ulaşmanızı, bu bilgi üzerinden planlama yapmanızı, faaliyetlerinizi planla karşılaştırmalı olarak izlemenizi, dolayısı ile sahayı denetlemenizi, teknolojik olanakları sonuna kadar kullanarak tanıtım faaliyetlerindeki toplam verimliliğinizi arttırmanızı sağlar.


Bilgi
FFA veritabanı öncelikle aşağıdaki bilgileri içermektedir.

Doktor
Doktor veritabanında aşağıdaki bilgiler tutulmaktadır.

Genel Bilgiler
Ek Bilgiler
Özel Bilgiler
Bölge Mezuniyet Kurumu Doğum Tarihi
Mümessil Mezuniyet Tarihi Cinsiyeti
Ad Soyadı İhtisas Kurumu Medeni Hali
Unvan İhtisas Tarihi Evlilik Tarihi
Görev Üye Olduğu Dernekler Çocuk Sayısı
İhtisas Bağlı Olduğu Komite  
Kurum Okuduğu Yayınlar  
Ünite Özel Zevkleri  
Çalışma Yerindeki Etkinlik Bildiği Yabanci Diller  
Yeniliklere Yaklaşımı Temsil Ettiği Ekol  
Adres Üye Olduğu Spor Klüpleri  
Telefon, fax, e-mail İzlenme durumu  

Ayrıca her bir doktorun hasta potansiyeli, yatırım, donanım bilgileri de ayrıntılı olarak izlenebilmektedir.


Doktor Bilgi Giriş Formu
Eczane
Eczane veritabanında aşağıdaki bilgiler tutulmaktadır;

Bölge
Eczane adı
Eczacı adı
Adres bilgileri
Ziyaret tarihi

Ayrıca her bir eczanenin reçete potansiyeli de ayrıntılı olarak izlenebilmektedir.

Eczane Bilgi Giriş Formu

Kurum
Kurum veritabanında aşağıdaki bilgiler tutulmaktadır;

Bölge
Kurum adı
Kurumsal grubu
Adres bilgileri
Başhekim adı , telefonu
Başeczacı adı , telefonu
Sayman adı , telefonu
Kurum Bilgi Giriş Formu

Ünite
Kurumlar, üniteler bazında da izlenebilmektedir.
Ünite veritabanında aşağıdaki bilgiler tutulmaktadır;

Bölge
Ünite adı
Bağlı olduğu kurum
Ünite grubu
İhtisası
Ünite Yöneticisi
Adres bilgileri

Ayrica her bir ünitenin hasta potansiyeli, yatirim, donanim bilgileri de ayrintili olarak izlenebilmektedir.

Ünite Bilgi Giriş Formu

Rakip
Rakip Firma veritabanında asağıdaki bilgiler tutulmaktadır;

Rakip adı
Adres bilgileri
Telefon , fax , e-mail
Temsilci sayısı
Araç sayısı

Ayrıca her bir rakibin ürünlerine ilişkin bilgilerde tutulmakta, ürünlerin reçete potansiyeli izlenebilmektedir.

                                                                                     
Rakip Bilgi Giris Formu           Rakip Ürün Bilgi Giris Formu


Potansiyel
Her doktor/ünitenin ihtisas ve endikasyonlara göre toplam ilaç potansiyeli ve her endikasyona göre sizin ve rakiplerinizin ilaç isimlerine göre ayrıntılı ilaç potansiyeli bilgileri tutulmaktadir.
Kurum veritabanında aşağıdaki bilgiler tutulmaktadir;

Ürün İhtisasi
Ürün Grubu
Endikasyon
Toplam Reçete
Ürün Adı
Potansiyel
Rakip Ürün Adı
Rakip Ürün Potansiyeli

Potansiyel Bilgi Giriş Formu

Yatırım
Her doktor/ünite için sizin ve rakiplerinizin yaptığı yatırımlar ile ilgili aşağıdaki bilgiler tutulmaktadır;

Yatırımların Nedenleri
Türü
İlişkili Olduğu İlaç Adı
Maliyeti
Tarihi

Yatırım Bilgi Giriş Formu

Donanım
Her doktor/ünitenin sahip olduğu donanım ile ilgili aşağıdaki bilgiler tutulmaktadır;

Türü
Markası
Maliyeti

Donanım Bilgi Giriş Formu

Planlama
FFA’nın en önemli özelliklerinden biri de planlama fonksiyonudur.

Tanıtım Planı
Merkez doktorların ihtisaslarına ve ziyaret sıklığına göre genel bir plan oluşturabilmektedir. Belirlenen niteliklere sahip doktorlar için tanıtılması gereken ürünleri ve bu ürünlerle birlikte verilecek tanıtım malzemelerini belirlemektedir. Merkezin dönemsel olarak belirleyeceği tanıtım planları mümessillere ziyaretlerinde bir program oluşturmaktadır.

Tanıtım Planı Formu

Planlı Ziyaret
Her mümessil ziyaret edeceği doktorları kendisi girmektedir. Bu doktorların niteliğine göre ziyaret edeceği sıklığı ve bu sıklıkta ziyaretlere başlayacağı tarihi belirledikten sonra belirlediği sıklıktaki gün sayısına göre ziyaret etmesi gereken doktorların listesi mümessile sunulmaktadır.


İzleme

Rakip ile Karşılaştırmalı Potansiyel
Ziyaret edilen doktor ve ünitelerin aylık ilaç potansiyel takibi yapılabilmektedir. Her doktor/ünitenin ihtisas ve endikasyonlara göre ilaç potansiyeli ve her endikasyona göre sizin ve rakiplerinizin ilaç isimlerine göre ayrıntılı ilaç potansiyeli takip edilebilmektedir.
________________________________________

Rakip ile Karşılaştırmalı Yatırımlar
Her doktor/ünite için sizin ve rakiplerinizin yaptığı yatırımların nedenleri , türleri , ilişkili olduğu ilaç adı , maliyetleri , tarihleri ile takibi yapılabilmektedir.
________________________________________

Ziyaret Edilen Doktor ve Eczaneler
Mümessillerin ziyaret ettiği doktorların amaçlarınıza yönelik niteliklere sahip olup olmadıklarını izleyebilmektesiniz.

Ziyaret Planı Formu

Denetim

Ziyaret Realizasyonu
Mümessillerin ziyaretlerinin realizasyonunu ve bölgesel ve genel toplama oranını izleyebilmektesiniz.
________________________________________

Ziyaret Bilgileri
Ziyaretlerin planlanan tarihleri ve gerçekleşen tarihleri ile birlikte izlenebilmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen ziyaretlerin merkezi plana uyup uymadığı kontrol edilebilmektedir.
________________________________________

Plan Dışı Ziyaret Takibi
Planlı olarak yapılan doktor ve eczane ziyaretleri dışında gerçekleştirilen diğer ziyaretler de girilebilmektedir.
________________________________________

Tanıtım Malzemesi Sarfiyatı
Planlı ziyaretlerde dışında harcanan tanıtım malzemelerinin hangi sebeple ne miktarda harcandığı da izlenebilmektedir.
________________________________________

Masraf
Mümessil ve bölge müdürlerinin günlük olarak yaptığı bütün harcamalara ve günlük otomobil kilometre bilgileri kontrol edilebilmektedir.
________________________________________

Çalışılmayan Günler
Merkezi , bölgesel , kişisel çalışılmayan günler girilebilmekte ve istenilen tarih aralığında takibi yapılabilmektedir.
________________________________________

Dağıtılan Tanıtım Malzemesi Maliyeti
Ziyaretlerde dağıtılan tanıtım malzemelerinin toplam miktarları ve maliyeti genel , bölgesel ve mümessil bazında alınabilmektedir.


Teknoloji

İletişim Teknolojisi

Merkez ile bölgeler-mümessiller arasındaki iletişim bu sistemle birlikte kurulan yerel ağ ile sağlanmakta ve istenilen tarih aralıklarında kayıtlar yerel ağ üzerinden transfer edilmektedir. Yerel ağ ile dosya transferinde telefon hatları kullanılmaktadır. Telefon hatlarında meydana gelebilecek sorunlarda merkezle iletişimin kopmaması için disket ile aktarım da opsiyon olarak bulunmaktadır.
Gönderilen ve alınan dosyalar ve içerikleri merkez tarafından belirlenmektedir. Bölgelerde ve mümessillerde hangi bilgilerin bulunması gerekiyorsa merkez bu kısıtlamaları belirleyebilmektedir.

Çoklu Dil Desteği
Programın bir diğer esnek yapısı da içerdiği başlıkların istenildiği zaman değiştirilebilme imkanını kullanıcıya sunmasıdır. Bu esneklik de programın çoklu dil desteği ile çalışılabilir kılmaktadır. Programdaki kelime karşılıklarına istenilen dilde karşılıkları yazılarak tercih edilen dilde çalıştırılması sağlanabilmektedir.
________________________________________

Bilgi Giriş Kriterlerinin Merkezden Belirlenebilmesi
Kullanıcıların bilgi girişlerinde kullanacakları kriterler merkez tarafından belirlenmekte ve bilgilerin saklanmasında standardizasyon sağlanmaktadır. Böylelikle şirketin ihtiyacına cevap vermeyen bilgilerin kullanılması engellenmektedir. Bu da bilgilerin incelenmesinde sadelik ve anlaşılırlık sağlamaktadır.
________________________________________

Güvenlik Şifresi
Programın sadece istenilen kişiler tarafından kullanılmasını sağlamak için programın başlangıcında kullanıcının girmesi gereken ve istediği zamanda değiştirebileceği giriş şifresi bulunmaktadır. Aynı özelliklerdeki güvenlik şifresi Merkezde bulunan Server ile iletişim için mevcuttur.
________________________________________

Bilgilerin Giriş ve Son Değiştirilme Tarihlerini Tutabilme
Kullanıcıların her girdiği yeni bilgiyi kaydetme tarihi ve varolan bilgiyi son değiştirme tarihi saklanmakta ve istenildiği zaman bu bilgilere ulaşılma imkanı bulunmaktadır.
________________________________________

Farklı Yetkideki Kullanıcı Grupları
Program her kademedeki kullanıcı için önceden belirlenen kriterlerle farklı modüllerde çalışmakta ve kullanıcının sadece ulaşması gereken kayıtlara ulaşmasını sağlamaktadır. Program standart olarak 4 farklı kullanıcı modunda çalışmaktadır ( Merkez , Bölge , Mümessil , Analiz ). Her kullanıcı modunun bilgi erişim hakları farklıdır. Bölge ve Mümessil modu kullanıcıları sadece ulaşması gereken kayıtlara ulaşmakta ve bu kayıtlarda işlem yapabilmekte , bütünleşmiş haldeki kayıtlara Merkez ve Analiz modu kullanıcıları tarafından erişilebilmektedir.


Sistem Gereksinimleri

Kullanıcı Gereksinimleri


Merkez ve Analiz kullanıcıları için;
Windows 95/98/XP veya Windows NT Workstation işletim sistemi
TCP/IP Client
Bölge ve Mümessil kullanıcıları için;
Windows 95/98/XP işletim sistemi
TCP/IP Client
RAS Client

Server Gereksinimleri
Windows NT Server
SQL Server
Internet Information Server
FTP Server
RAS Server


Verimlilik...
Sonuç olarak FFA, bilgi, planlama, izleme, denetim ve teknolojiyi bir araya getirerek firmanızı verimliliğe götüren yolu açar...

 
     
IMC BİLİŞİM TEKNOJİLERİ
IMC Bilişim Teknolojileri A.Ş © 2005 Tüm hakları saklıdır.     [ Tel : (0216) 526 05 34   e-mail : info@imc.biz.tr ]